Teatage kõrvaltoimetest

KÕRVALMÕJUST TEATAMISE VORM

1. Teave inimesest, kes koges ravimi kõrvalmõju

SUGU

2. Teave kahtlustatud ravimist (ravim, mis võis põhjustada kõrvalmõju)

3. Teave ravimi kõrvalmõju avaldumisest

KÕRVALMÕJU KADUS PÄRAST RAVIMI KASUTAMISE LÕPETAMIST:
RAVIMI UUESTI KASUTAMISEL ESINES JÄLLE KÕRVALMÕJU: